Main Picture
no conv :, no conv :
Symbol oferty: 548/2647
Państwo: no conv :
Region: no conv :
Miasto: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
świadczenia:
Cena podstawowa:
pakiet w/g świadczeń
INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
SZLAKIEM SACRUM CHRZEŚCIJAŃSTWA - SKARBY BUKOWINY I MURAMARESZ

UKRAINA - RUMUNIA
Autokarem, bez nocnych przejazdów
Na trasie: Żółkiew - Lwów - Olesko - Złoczów - Tarnopol - Halicz - Stanisławów - Kołomyja - Jaremcza - Worochta - Kamieniec Podolskli - Chocim - Okopy św. Trójcy - Czerniowice - Suczawa - Brasov - Bran - Prejmar - Sibiu - Baia Mare - Sapanta

Pielgrzymka 11-dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
1 dzień
KATOWICE - ZÓŁKIEW - LWÓW

godz. 4.30 - wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd w kierunku Ukrainy do Żółkiewa(miasto założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ulubiona rezydencja króla Jana III Sobieskiego), zwierdzanie m.in. kolegiaty św. Wawrzyńca, zamku Jana III Sobieskiego, kościoła ojców Domikanów, rynek z ratuszem, kolacja, nocleg we Lwowie

2 dzień
LWÓW

śniadanie, zwiedzanie Lwowa - Msza św. w Katedrze p.w. Wniebowzięcia NMP, kaplica Boimów, Teatr Wielki, pomnik Adama Mickiewicza, kościół św. Elżbiety, rynek, cerkiew Wołoska, kościół Dominikanów, Katedra Ormiańska, kościół Bernardynów, kościół św. Antoniego, panorama miasta z Wysokiego Zamku, kolacja i nocleg we Lwowie

3 dzień
OLESKO - ZŁOCZÓW - TARNOPOL

śniadanie, Cmentarz Łyczakowski i Obrońców Lwowa, zwiedzanie Oleska: zamek Sobieskich(miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego), klasztor ojców Kapucynów, Podhorce: zamek Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa i Podniesienia Krzyża, krótka wizyta w Złoczowie(zamek Sobieskich, kościół parafialny), Zbaraz - miasto słynne z bohaterskiej obrony w 1649 r.(m.in. zamek, kościół św. Antoniego - z zewnątrz), obiadokolacja i nocleg w Tarnopolu

4 dzień
TARNOPOL - HALICZ - STANISŁAWÓW - KOŁOMYJA

śniadanie, zwiedzanie miasta: m.in. zamek, kościół i klasztor ojców Dominikanów, cerkiew Podniesienia Krzyża, cerkiew Narodzenia Pańskiego, wizyta w Haliczu: m.in. cerkiew Narodzenia Chrystusa, Msza św. w Stanisławowie(Iwano Frankovsk) w kościele farnym, zwiedzanie: kosciół ojców Jezuitów(ob. Greckokatolicka katedra Zmartwychwstania), ratusz, kościół ormiański, Kołomyja - m.in. kościół Wniebowzięcia NMP z lat 1762-72(obecnie cerkiew), renesansowy ratusz, Muzeum Pisanek, kolacja i nocleg w Jaremczy

5 dzień
JAREMCZA - WOROCHTA

śniadanie, pobyt w tzw. Ukraińskich Karpatach(Karpaty Wschodnie). zwiedzanie Jaremczy: perła Karpat(drewniana cerkiew z XVIII w), centrum huculszczyzny wjazd na Przełęcz Jabłonicką(Tatarską) na wysokość 931 m n.p.m., która rozdziela dolinę Cisy(strona zakarpacka) od doliny Prutu(strona galicyjska), obejrzenie wodospadu na Prucie, kolacja i nocleg w Jaremczu

6 dzień
KAMIENIEC PODOLSKI - CHOCIM - OKOPY ŚW. TRÓJCY

śniadanie, Kamieniec Podolski: największa twierdza Kresów Rzeczypospolitej (m.in. Stary i Nowy Zamek, Katedra pw. Św. Piotra i Pawła, Brama Batorego, most turecki, kościół pw. Św. Mikołaja i klasztor OO. Dominkanów, kościół OO. Franciszkanów (ob. cerkiew), ratusz z XIV), na trasie 2 twierdze obronne: Chocim - miejsce dwóch wielkich bitew z Turkami (1621 r. i 1673 r.) oraz Okopy św. Trójcy(w okresie międzywojennym najdalej na wschód wysunięty fragment Polski, gdzie zbiegały się granice: polska, radziecka i rumuńska), kolacja i nocleg w Czerniowcach

7 dzień
CZERNIOWCE - SUCZAWA

śniadanie, Msza św. w Czerniowcach, zwiedzanie: m.in. gmachu zespołu architektonicznego uniwersytetu (dawny pałac metropolity Bukowiny), przekroczenie granicy ukraińsko - rumuńskiej, klasztor w Neamt z XIV w. - jeden z najstarszych mołdawskich monastyrów, Suczawa - stolica rumuńskiej Bukowiny (m.in. cerkiew św. Jerzego, cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Zamek Tronowy), Dom Polski, kolacja i nocleg w ok. Suczawy

8 dzień
SUCZAWA - BRASOV

śniadanie, dojazd do do Suczawy(niegdyś stolicy Mołdawii Górnej), Spacer po mieście, zwiedzenie na terenie rumuńskiej Bukowiny malowniczych klasztorów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obejrzenie monastyrów: Sucevita i Voronet, w Kaczyce zatrzymanie się przy sanktuarium narodowym Rumunii, przejazd na kolację i nocleg do Brasova

9 dzień
BRASZÓW - BRAN - PREJMAR

śniadanie, zwiedzanie Braszowa: rynek z ratuszem(Casa Sfatului), cerkiew Zaśnięcia MP, dom Hirschera(Casa Hirscher), Czarny Kościół(Biserica Neagra) - największy gotycki kościół na wschodzie Europy, mury miejskie(Biała Wieża, bastion Graft, Brama Katarzyny), kościół św. Bartłomieja, zwiedzanie zamku - siedziby rodowej Vlada Palownika w Branie(zamek Draculi), nawiedzenie warownego gródu kościelnego w Prejmar, kolacja i nocleg w okolicach Braszowa

10 dzień
SIBIU - BAIA MARE

śniadanie, przejazd do Sybina: spacer po mieście, Msza św. w Katedrze, starówka(Piata Mare) z domem Hallera, Ratuszem, Piata Mica z domem Rzeźników, most Kłamców, ewangelicki kościół parafialny z wieżą (Ferula), przejazd do Baia Mare, kolacja, nocleg

11 dzień
SAPANTA - KATOWICE

śniadanie, przejazd do miejscowości Săpânţa, gdzie znajduje się tzw. Wesoły Cmentarz, dalsza podróż w kierunku Polski, powrót do kraju późnym wieczorem.
CENA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO dla dobra uczestników, którzy mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

: uzależniona od ilości osób
Przy 40 - 44 os. - 469 zł + 350 EURO
Przy 35 - 39 os. - 539 zł + 370 EURO
Przy 30 - 34 os. - 629 zł + 390 EURO
Przy 25 - 29 os. - 749 zł + 410 EURO
Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 100 EURO

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autobusem/ lotnicze siedzenia, bar, video, WC/
- noclegi w Hotelach **/*** w pokojach 2,3- os. (1-os za dopłatą na miejscu - 100 Euro)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia TU Signal Iduna KL( w tym choroby przewlekłe) i NNW
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
POLECAMY:
zabrać około 50 Euro - koszty zwiedzania
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje: